HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U okviru projekta "Građanska misija obrazovanja", trenutno se održava se sastanak projektnog savjetodavnog odbora koga čine predstavnici kantonalnih i entitetskih ministarstava obrazovanja u BiH.

Sastanak se održava u Etno selu Stanišići u periodu od 21. do 22.10.2017. godine. Projekat se realizuje u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative uz podršku USAID-a.

GALERIJA
1/6

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co