HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U okviru projekta "Građanska misija obrazovanja" kojeg Helsinški odbor realizuje u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative, a uz podršku USAID-a, 25. i 26. januara 2018. godine u Bijeljini održan je sastanak projektnih partnera.

Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/e Asocijacije za demokratske inicijative i Helsinškog odbora za ljudska prava.

Tokom sastanka usaglašen je plan relizacije aktivnosti za naredni period i plan raspodjele obaveza radi što efikasnije realizacije projekta.

GALERIJA
1/3

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co