VIDEO: Treća putujuća škola mira za mlade

VIDEO: Treća putujuća škola mira za mlade

Datum: 2017-02-24 06:45:17

Treća putujuća škola mira za mlade, održana je u Bijeljini od 15.-19. februara , za regiju Posavina, koja je okupila 40 učenika, iz 5 škola ove...

Press konferencija povodom obilježavanja sedmice borbe protiv korupcije i međunarodnog dana ljudskih prava

Press konferencija povodom obilježavanja sedmice borbe protiv korupcije i međunarodnog dana ljudskih prava

Datum: 2016-12-08 12:26:15

Dana 8.decembra 2016. godine u 11.30. časova u press centru Centra za kulturu u Bijeljini održana je konferencija za medije koju je organizovao...

Tamara Zrnović u emisiji RTV BN

Tamara Zrnović u emisiji RTV BN

Datum: 2016-10-19 11:47:06

U jutranjem programu RTV BN-a, koleginica Tamara Zrnovic je govorila o pojavi korupcije u bosanskohecegovackom drustvu, nacinima borbe protive nje,...

Mladi iz Tuzle i Bijeljine zajedno otvorili

Mladi iz Tuzle i Bijeljine zajedno otvorili "Park mira i prijateljstva"

Datum: 2016-07-26 10:30:16

U dvorištu Kampusa Univerziteta u Tuzli večeras je upriličeno otvorenje "Parka mira i prijateljstva" koji su osmislili mladi ljudi iz Bijeljine i...

Park mira povezao mlade Tuzle i Bijeljine: Želimo sagraditi porušene mostove

Park mira povezao mlade Tuzle i Bijeljine: Želimo sagraditi porušene mostove

Datum: 2016-07-26 10:25:43

Tuzla je od večeras bogatija za Park mira i prijateljstva koji je otvoren u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli. Riječ je o ideji koju su...

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu klikom na sliku ispod, popunite i pošaljite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Unapređenje kvaliteta izvještavanja tužilaštava

Naziv projekta 

„Unapređenje kvaliteta izvještavanja tužilaštava“

Sažetak 

Jačanje efikasnosti pravosuđa jedan je od prioriteta u procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji, što je potvrđeno i pokretanjem strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa između EU i BiH. Posvećenost uspostavljanju efikasnog pravosuđa, kao važnog segmenta u provođenju pravosudne reforme, definisano je kao jedan od četiri osnovna principa rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Zanemarivanje ovog segmenta reforme ne samo da bi ugrozilo do sada postignuti napredak, već nosi i rizik da se razlozi neažurnosti pravosudnih institucija povezuju sa osnovnim principima reforme u negativnom smislu.

U fokusu projekta je primjena obaveznog-ključnog standarda (4.2) koji se odnosi na godišnji izvještaj. Uspješna implementacija standarda podrazumijeva transparentnost rada, odnosno da tužilaštvo redovno objavljuje i stavlja na raspolaganje javnosti godišnji izvještaj o svom radu. VSTV BIH traži od svih tužilaštava da dostave godišnji izvještaj o radu, te zatim objavljuje svoj godišnji izvještaj koji uključuje sveobuhvatne podatke za svako tužilaštvo.

Sveopbuhvatni cilj

Unaprijediti kvalitet i transparentnost rada tužilaštava kroz poboljšanje i standardizovanje procesa izvještavanja, sa posebnim osvrtom na prilagođavanje godišnjeg izvještaja potrebama opšte i stručne javnosti.

Aktivnosti

  • Formiranje projektnog tima i pripremni sastanci sa zainteresovanim stranama
  • Istraživanje o efikasnosti primjene standarda (4.2), koji se odnosi na redovni godišnji izvještaja, sa posebnim osvrtom na analizu kapaciteta uprave tužilaštava nakon provedbe matrice standarda
  • Kreiranje metodologije, forme i strukture godišnjih izvještaja
  • Organizacija treninga za unapređenje načina prezentovanja godišnjih izvještaja javnosti
  • Pomoć u uspostavljanju Udruženja sekretara tužilaštava BiH

Ciljne grupe

Deset model tužilaštava u Bosni i Hercegovini [1], advokati, organizacije građanskog društva, mediji.

Korisnici

Pravosudne institucije u BiH, članice Mreže pravde BiH, građani BiH[1] Okružno tužilaštvo u Trebinju, Federalno tužilaštvo FBIH, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, Republičko tužilaštvo Republike Srpske,  Okružno tužilaštvo u Banjaluci,  Okružno tužilaštvo u Doboju, Okružno tužilaštvo u Bijeljini, Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona

2011-2013 - Helsinski odbor za ljudska prava u RS | Sva prava zadrzana.