HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava realizuje projekat „Multietnička zajednica je moj dom 3!“u periodu od septembra 2018. godine do marta 2019. godine.

best Running shoes brand | UOMO, SCARPE

 

Gradovi u kojima se realizuju projektne aktivnosti su: Brčko Distrikt, Teslić, Maglaj, Tuzla, Batunac i Srebrenica.

Cilj projekta je jačanje aktivizma mladih, sticanje znanja i vještina iz oblasti istraživanja njihovih lokalnih zajednica kroz prikupljanje informacija, historijskih dokumenata i fotografija koji će im dati uvid u promjene koje su se dešavale u njihovoj lokalnoj zajednici kroz vrijeme.

Projektom se nastoje okupiti mladi iz različitih geografskih područja, koji će zajedno raditi na jačanju svojih kapaciteta da postanu zagovornici interkulturalnog dijaloga i tolerancije i poboljšanju njihovih vještina, kako bi mogli koristiti multi - perspektivne , participativne i inovativne koncepte i metode interkulturalnog učenja.

Glavni cilj projekta je da unaprijedi lokalni interkulturalni djalog koji je fokusiran na solidarnost, razumijevanje i ponovnu uspostavu povjerenja među različitim nacionalnim, etničkim i vjerskim zajednicama, uz uključivanje mladih ljudi kao inicijatora pozitivnih promjena u društvu.

GALERIJA
1/7

Realizovani su pregovori sa učenicima srednjih škola u vidu fokus grupe u navedenim gradovima. Fokus pregovora je bio da li mladi ljudi prihvataju i odobravaju sistem u kome odrastaju, da li osjećaju da oni snose posljedice dešavanja iz bliske prošlosti i na koji način, u kom obimu ratne uspomene i priče i dalje utiču na stav i ponašanje mladih ljudi, koje vrijednosti smatraju bitnim i koje bi voljeli da budu promovisane više i u kom obimu su zaintresovani za oblikovanje društva i sopstvene budućnosti.

U Bijeljini je održan trening za učenike srednjih škola iz gradova uključenih u realizaciju projekta U fokusu obuke su bile teme bazirane na interkulturalnim vrijednostima i njihove primjene u praksi, interkulturalno povjerenje i dijalog, tolerancija, poštovanje, pomirenje, borba sa stereotipima i predrasudama i načini omladinskog aktivizma.

U narednom projektnom periodu učesnici će raditi na konkretizaciji svojih aktivnosti stvarajući koncept istraživanja koji će se fokusirati na interkulturalnu prirodu njihovih lokalnih zajednica u bliskoj prošlosti i sadašnjosti.

Projekat je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co