HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za prevenciju korupcije II

20.06.2016. | 05:27
Predstavnici Opštine Lopare i Antikorupcijske mreže ACCOUNT potpisali su 15. juna 2016. godine Memorandum o saradnji i na taj način formalno započ...
20.06.2016. | 05:19
Usvajanjem odgovarajućih propisa i uspostavljanjem institucionalnog okvira na svim nivoima vlasti u BiH, stvorene su osnovne pretpostavke za efikas...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017