HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za prevenciju korupcije II

20.06.2016. | 05:27
Predstavnici Opštine Lopare i Antikorupcijske mreže ACCOUNT potpisali su 15. juna 2016. godine Memorandum o saradnji i na taj način formalno započ...
20.06.2016. | 05:19
Usvajanjem odgovarajućih propisa i uspostavljanjem institucionalnog okvira na svim nivoima vlasti u BiH, stvorene su osnovne pretpostavke za efikas...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co