HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Na ovoj stranici imate pristup svim našim publikacijama u elektronskom obliku:


- JEDNAKE ŠANSE ZA ZAPOŠLJAVANJE I DOSTOJANSTVO NA RADU LGBTIQ OSOBA U BiH, februar 2022. godine

- SLOBODA GOVORA I JAVNI INTERES, decembar 2019. godine

- ZAJEDNO PROTIV ŠIRENJA MRŽNJE NA INTERNETU: LOKALNE ZAJEDNICE - SIGURNA ZAJEDNICE

- BILTEN: ZAJEDNO PROTIV ŠIRENJA MRŽNJE NA INTERNETU LOKALNE ZAJEDNICE - SIGURNE ZAJEDNICE, 2016. godina 

- VODIČ ZA BRANIOCE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, avgust 2016. godine

- VODIČ ZA OKRIVLJENOG KROZ KRIVIČNI POSTUPAK I NJEGOV ODNOS SA BRANIOCEM PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, avgust 2016. godine

ENHANCING THE PROTECTION OF RIGHTS OF ACCUSED IN REPUBLIC SERBIA, juli 2016. godine

ENHANCING THE PROTECTION OF RIGHTS OF ACCUSED IN MACEDONIA, juli 2016. godine

ENHANCING THE PROTECTION OF RIGHTS OF ACCUSED IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, juli 2016. godine

ENHANCING THE PROTECTION OF RIGHTS OF ACCUSED IN ALBANIA, juli 2016. godine

OBRAZOVNI PAKET PRIRUČNIK ZA PRIMJENU U FORMALNOM I NEFORMALNOM OBRAZOVANJU MLADIH O LJUDSKIM PRAVIMA, INTERKULTURALNOM DIJALOGU I SUOČAVANJU/SUČELJAVANJU SA PROŠLOŠĆU

ISTRAŽIVANJE O  PERCEPCIJI AKTERA U PRAVOSUĐU BOSNE I HERCEGOVINE O NAJVAŽNIJIM PREPREKAMA KOJE UTIČU NA EFIKASNOST I  NEZAVISNOST PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA - april 2015. godine

- ANALIZA EFIKASNOSTI PRIMJENE STANDARDA (4.2.) - januar 2014. godine

- SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE - oktobar 2013. godine

- KA VEĆOJ OTVORENOSTI ZAKONODAVNIH PROCESA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA - 2013. godina

 

 

latest Running Sneakers | Air Jordan Sneakers

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co