HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Građanska misija obrazovanja

15.11.2017. | 06:11
U okviru projekta "Građanska misija obrazovanja" realizovan je konsultacijski sastanak sa nastavnicima/icama i profesorima/icama sa područja regije ...
21.10.2017. | 05:42
U okviru projekta "Građanska misija obrazovanja", trenutno se održava se sastanak projektnog savjetodavnog odbora koga čine predstavnici kantonalni...
11.10.2017. | 13:00
    Osnovne informacije o projektu: Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) realizuje pr...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017