HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

23.11.2023. | 14:40
O izazovima sa kojima se suočava civilno društvo u Republici Srpskoj usled aktuelnih  društvenih i političkih zbivanja. Konferenciju je organizov...
16.11.2023. | 17:03
Konsultacije su organizovane sa ciljem mapiranja izazova sa kojima se suočava civilno društvo u BiH, te njihovoj ulozi u stvaranju pozitivnih društ...
21.09.2023. | 07:50
Kako bismo doprinijeli jačanju demokratije i učestvovali u rješavanju važnih društvenih potreba u lokalnim zajednicama u BiH.   ...
12.07.2023. | 08:12
Delegacija U.S Department of State koju su činili gđa Deborah Lipstadt, Ambasadorka za praćenje i borbu  protiv antisemitizma, gdin Rashad Hussain...
27.06.2023. | 08:20
Uz podršku United States Embassy to Bosnia and Herzegovina sa mladima iz Kalesije  razgovarali smo o važnim događajima iz  prošlosti i lekcijama...
23.06.2023. | 12:04
Jedino zajedno i udruženi možemo vratiti povjerenje mladih i drugih građana u pravosuđe u BiH i boriti se za bolje sutra svih novih generacija  i...
22.06.2023. | 15:08
Ohrabrujemo pedagoge, psihologe, profesore i stručne saradnike sa područja svih regija u BiH da se bore protiv diskriminacije i nasilja u školskom ...
06.06.2023. | 14:40
U prijateljskoj posjeti našoj organizaciji boravile su gđa Lea Thurm, šefica Odjela za press, kulturu i ljudska prava i gđa Nina Stjepanović iz N...
01.06.2023. | 11:03
U sklopu predstojećih aktivnosti, mladi će nam kroz kratke video priče predstaviti važna mjesta sjećanja i interkulturalne povezanosti u svojim l...
21.05.2023. | 08:10
The protection of the human rights of LGBT persons must be one of the priorities in the process of democratization in Bosnia and Herzegovina, this is ...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co