HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Osnaživanje izvještavanja o standardima vladavine prava

11.01.2019. | 12:05
Povjerenje javnosti u pravosuđe spada među osnovne komponente države koja se zasniva na vladavini prava (predmet  Paduraru protiv Rumunije broj 63...
28.12.2018. | 12:45
Da bi se promovisala i štitila ideja o tansparentnom, slobodnom i odgovornom pravosuđu, potrebno je da društvo ima precizno uređene odnose izme...
12.11.2018. | 06:04
Helsinški odbor za ljudska prava, u saradnji sa Inicijativom američke advokatske komore na Balkanu  i Komitetom advokata za ljudska prava je real...
23.10.2018. | 07:50
Helsinški odbor za ljudska prava, u saradnji sa Inicijativom američke advokatske komore na Balkanu i Komitetom advokata za ljudska prava realizuje p...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co