HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×
 
 

Osnovne informacije o projektu:

Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) realizuje projekat „Građanska misija obrazovanja“. Projekat će se realizovati u periodu od maja 2017- maja 2020. godine. Glavni cilj projekta jeste unaprijeđenje formalnog obrazovanja u kontekstu mira i tolerancije i integrisanje mirovnih sadržaja u postojeći program, a sve to u saradnji sa obrazovnim institucijama Bosne i Hercegovine. Projekat će se realizovati uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Njemačke ambasade u BiH.

 

Implementacija i očekivani rezultati

U kooperaciji sa 13 Ministarstava obrazovanja sa entitetskog i kantonalnog nivoa te sa Pedagoškim zavodima biće formiran projektni savjetodavni organ koga će činiti 15 predstavnika nabrojanih institucija. Ovaj odbor nadgledaće projektne aktivnosti i učestvovati u njima. Predstavnici Ministarstava i Helsinški odbor za ljudska prava radiće na realizaciji predviđenih aktivnosti čiji je glavni cilj umanjiti nedostatak postkonfliktnog rada na izgradnji, mira i pomirenja kroz jačanje građanske misije obrazovanja u Bosni i Hercegovini i  jačanje kapaciteta, sposobnosti i vještina učitelja, nastavnika, profesora  i učenika da postanu društveni zagovarači  mira i pomirenja, da razmišljaju i  otvoreno djeluju potičući i osnažujući obrazovne institucije u zemlji da sprovede mirovni sadržaj i obrazovanje za mir u školskim planovima i programima.

Očekivani rezultati:

  • Razvijeni program usavršavanja obrazovanja za mir za nastavnike osnovnih i srednjih škola, kao i za učenike kasnih razreda osnovnih i srednjih škola od strane projektnog osoblja i ciljnih skupina
  • Povećani kapaciteti predstavnika obrazovnih institucija u BiH, nastavnika i studenata o miru, pomirenju, ublažavanju sukoba i posredovanju te njihovoj sposobnosti da značajno pridonese uključivanju tih pojmova u formalno obrazovanje u BiH
  • Povećane kompetencije učitelja/nastavnika osnovnih i srednjih škola iz pet regija BiH kako bi razumjeli i primijenili koncepte i sadržaje mira, pomirenja, interkulturalnog razumijevanja i ublažavanja sukoba u svakodnevnom radu s učenicima
  • Povećane kompetencije učenika osnovnih i srednjih škola iz pet ciljnih regija BiH u ublažavanju i posredovanju sukoba, izgradnji mira i pomirenju te u odupiranju utjecaju etničkih i vjerskih ekstremizama na lokalnoj i regionalnoj razini.
  • Usaglašeni stavovi obrazovnih institucija u BiH o modalitetima, sadržajima i metodama uvođenja obrazovanja za mir u službeni nastavni plan i program na razini osnovnog i srednjeg obrazovanja koji se temelji na rezultatima projekta i dogovoru uključenih donosioca odluka iz obrazovnih institucija.

Za više informacija molimo vas da kontaktirate Aleksandru Letić, putem emaila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co