HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U okviru projekta "Građanska misija obrazovanja" realizovan je konsultacijski sastanak sa nastavnicima/icama i profesorima/icama sa područja regije Središnja Bosna. Sastanak je realizovan u Etno selu " Čardaci" u Vitezu 13.novembra 2017.godine.

 

Sastanku je prisustvovalo 35 nastavnika/ca koji predaju predmet sociologije, historije/istorije/povijesti te demokratija i ljudska prava/građansko obrazovanje na području ove regije. Ssatanak je otvorila predstavnica Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona središnja Bosna gospođa Katarina Velte.

Na sastanku se diskutovalo o obrazovanju za mir, načinu izučavanja u formalnom i neformalnom obrazovanju, potrebnim dopunama i izmjenama.

GALERIJA
1/7

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co