HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Borba potiv stigmatizacije žrtava seksualnog nasilja

Trajanje projekta : šest mjeseci

Implementator projekta: Helsinški odbor za ljudska prava, Bijeljina podržano od strane UNFPA- a

Implementacijski partneri: Udruženje žena “Interaktiv”, Udruženje “Izvor” Prijedor,  Udruženje “Snaga žene” Tuzla

 

Pozadina projekta

Tokom rata između 1992. i 1995. godine, Bosna i Hercegovina je bila poprište ozbiljnih narušavanja Međunarodnog humanitarnog prava, uključujući silovanja i seksualno nasilje uopšte, koje je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju 1993. godine prepoznao kao zločin protiv čovječnosti počinjen u oružanim sukobima protiv civilnog stanovništva. Iako je seksualno nasilje tokom konflikta prepoznato kao zločin protiv čovječnosti, ovaj važan zakonski korak nije doprinio boljem položaju preživjelih u BiH. Naprotiv, stigmatizacija onih koji su preživjeli seksualno nasilje je na istom nivou kao i neposredno nakon konflikta u BiH. Društvena stigmatizacija je proces koji vodi marginalizaciji indvidua ili grupa kroz definisanje šta je ili nije prihvatljivo u odnosu na društvene norme i to je ono što se dešavalo i još uvijek se dešava u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju tretiranje onih koji su preživjeli seksualno nasilje. Preživjeli su izloženi neadekvatnom tretmanu od strane javnih institucija gdje se susreću sa nedostatkom empatije, solidarnosti, razumijevanja i podrške onih koji bi trebalo da im pružaju pomoć u prevazilaženju posledica nasilja. Istraživanja UNFPA su pokazala da bi medicinska i ekonomska pomoć, javno prepoznavanje problema, kao i više medijskog prostora, poboljšalo njihov položaj i smanjilo stigmatizaciju sa kojom se susreću u svakodnevnom životu. Problem je takođe i to što građani nisu dovoljno upoznati sa ovom temom i nemaju dovoljno informacija, s toga bi trebalo raditi na povećanju nivoa svijesti kako građana, tako i javnih institucija koje bi trebalo sistematičnije i odgovornije da pristupe ovom problemu.

 

Naš cilj

Radom na nivou Republike Srpske u šest lokalnih zajednica: Bijeljina, Doboj, Foča, Kneževo, Prijedor i Kozarska Dubica, nastoji se pružiti podrška žrtvama u ratu kroz inicijative na smanjenju nivoa stigmatizacije onih koji su preživjeli seksualno nasilje.

 

Implementacija i očekivani rezultati

Nakon umrežavanja organizacija civilnog društva, javnih institucija i medija formiraće se operativni timovi koji će raditi na realizaciji predviđenih aktivnosti. Očekivani rezultati:

  • mladi lideri u okviru lokalnih zajednica koji se zalažu za prevazilaženje stigme kroz različite omladinske aktivnosti
  • pokretanje lokalnih inicijativa, te međugradskih aktivnosti usmjerenih ka destigmatizaciji žrtava seksualnog nasilja u ratu
  • upoznavanje što većeg broja građana u lokalnim zajednicama sa tim kako stigmatizacija utiče na žrtve i njihov kvalitet života

 

Ove inicijative treba da budu usmjerene na dugoročno rješavanje pitanja položaja žrtava seksualnog nasilja i podizanje nivoa svijesti građana o ovoj temi.

 

Za više informacija kontaktirajte Mirnu Milanović, putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.">mirna.hchr@gmail.com ili 055/210-851

 

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost korisnika granta i ne odražava nužno stavove UNFPA- a.

Running sports | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co