HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava je u saradnji sa Balkanskom regionalnom mrežom za vladavinu prava (BRRLN) realizovao projekat pod nazivom „Unapređenje odbrane po službenoj dužnosti“ u periodu od 22. Maja do 7. Avgusta 2019.

Cilj projekta bio je da doprinese poboljšanju sistema odbrane po službenoj dužnosti u Bosni i Hercegovini kroz unapređenje sistema imenovanja, dinamike plaćanja i osiguravanja kompetentnosti advokata po službenoj dužnosti u zemlji.

Svaka od ovih tema važna je za reforme čitavog sistema, kao i za garancije ljudima koji su optuženi i kojima je potrebna pravna pomoć.

U okviru projekta održana su četiri okrugla stola, i to u Tuzli, Sarajevu, Mostaru i Sanskom Mostu, kao i dvije debate, u Banja Luci i Sarajevu. Učesnici istih bili su advokati sa višegodisnjim iskustvom u bavljenju krivičnim pravom, kao i mlađi advokati koji su na početku bavljenja advokaturom. Interesovanje za projekat i temu kojom se bavi pokazali su i pripravnici u advokatskim kancelarijama.

Okrugli stolovi i debate realizovane su u formi diskusije sa advokatima kada je odbrana po sluzbenoj dužnosti u pitanju, gdje su advokati imali priliku da govore o problemima sa kojima se susreću i mogućim rješenjima.

Kada su prijedlozi i preporuke u pitanju, advokati su saglasni da je neophodna izmjena zakona o advokaturi, zakona o krivičnom postupku, kao i usaglašavanje tarifa kada je odbrana po službenoj dužnosti u pitanju.

Advokati takođe smatraju da je neophodno obezbijediti transparentnost prilikom imenovanja advokata po službenoj dužnosti. Opšti stav prisutnih na okruglim stolovima I debatama jeste da su Advokatske komore najbitnije karike u rješavanju ovog problema, ali saradnja svih Komora na nivou cijele Bosne i Hercegovine.

Moderator okruglih stolova I debata bila je šefica Odsjeka za krivičnu odbranu Ministarstva pravde BiH, Jasmina Pjanić koja je vodila diskusije. U svom izlaganju, gospođa Pjanić je između ostalog govorila i o situaciji i primjerima iz zemlje i regiona kada je odbrana po službenoj dužnosti u pitanju. Gospođa Pjanić je navela primjer Call centra koji postoji u Srbiji kao dobar primjer pri odabiru advokata po službenoj dužnosti, sa čim su gotovo svi prisutni na debatama I okruglim stolovima bili saglasni. Pored gospođe Pjanić, moderator debate u Sarajevu je bio i advokat Zaim Poturović koji je između ostalog govorio o izmjenama Zakona o krivičnom postupku. 

 

latest Running | jordan Release Dates
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co