HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Faces vs. Numbers - model zajedničkog sjećanja

28.09.2014. | 09:08
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini realizuj...
25.06.2014. | 10:01
Helsinški odbor za ljudska prava u RS realizuje projekat "Faces vs. Numbers - a model of joint youth commemoration for future” koji je finansijski ...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co