HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

 

Preuzmite dokument u .pdf formatu:


OBRAZOVNI PAKET PRIRUČNIK ZA PRIMJENU U FORMALNOM I NEFORMALNOM OBRAZOVANJU MLADIH O LJUDSKIM PRAVIMA, INTERKULTURALNOM DIJALOGU I SUOČAVANJU/SUČELJAVANJU SA PROŠLOŠĆU, kreitan u okviru projekta "Obrazovanje za mir".

Buy Sneakers | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co