HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je nevladina, nestranačka, neprofitabilna organizacija koja se od svog osnivanja bavi zaštitom, promocijom i monitoringom ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

Giftofvision - Sneakers search engine | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz podršku Ambasade SAD u BiH pokrenuo je projekat “Živi gradovi”, u okviru programa “Home-Stay”. Glavni cilj projekta je da doprinese uspostavi povjerenja, međuetničke i međureligijske tolerancije i saradnje među mladima iz Bijeljine i Tuzle, okupljenih oko zajedničkog djelovanja u promovisanju 20 godina mira u BiH. Projekat predviđa okupljanje oko 100 mladih ljudi iz Tuzle i Bijeljine oko zajedničkog cilja – promocije mira, saradnje i suživota. Projekat će trajati do marta 2017. godine.

Projekat “Živi gradovi” podrazumijeva niz aktivnosti koje će sprovoditi učenici/e srednjih škola iz Tuzle i Bijeljine uz podršku njihovih profesora/ica i lokalnih zajednica. Naime, jedna od aktivnosti predviđena projektom jeste izgradnja spomenika mira na zelenim površinama, u Bijeljini i Tuzli, koji će imati dvije osnovne funkcije:

- obilježavanje 20 godina mira u BiH, i

obilježavanje saradnje između Tuzle i Bijeljine, ali i poruku zajedništva i partnerstva među mladima i zajednicama.

FAZE PROJEKTA

Uspostavljanje saradnje sa srednjim školama u Tuzli i Bijeljini sa ciljem osiguravanja učešća njihovih nastavnika/ca i učenika/ca u projektu. Najmanje jedan/na profesor/ica predmeta demokratija i ljudska prava/građansko obrazovanje i srodnih predmeta, biće pozvani/e da da učestvuju u projektu i odaberu grupu od 10 učenika/ca da se uključe u program koji podrazumijeva boravak kod porodica domaćina iz drugog grada.

  • Uspostavljanje saradnje sa lokalnim vlastima putem organizovanja sastanaka sa njihovim predstavnicima/icama povodom dobijanja odobrenja za postavljanje spomenika mira na nekoj od zelenih površina u oba grada.
  • Obuka za 20 mladih aktivista/kinja i motivaciju većeg broja učenika/ca da se uključe u ove aktivnosti. Ovaj dio sastojaće se iz teorijskih predavanja i praktičnih radionica, putem kojih će učenici/e steći potrebna znanja i vještine za postavljanje jednog ovakvog spomenika, o procesima sjećanja i memorijalizacije, periodu od 20 godina mira u BiH, ulozi mladih u izgradnji i očuvanju mira, i sl. Za izgradnju ovih spomenika biće korišteni isključivo prirodni materijali i spomenici u oba grada će izgledati identično.
  • Izrada, postavaljenje spomenika mira i prijateljstva u oba grada i ceremonija otkrivanja spomenika, na koju će biti pozvani predstavnici vlasti, lokalnih zajednica, nevladinih organizacija i drugih aktera.
  • Javna kampanja biće vođena tokom cjelokupne projektne implementacije, putem različitih kanala na društvenim mrežama i slanjem promotivnih materijala zainteresopvanim stranama.
  • Evaluacija po završetku projektnih aktivnosti, čiji će glavni nalazi biti dostupni javnosti.

 

LETAK - Živi gradovi

Facebook grup projekta

 

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co