HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u RS u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva realizovao je obuke za predstavnike/ce omladinskih organizacija i drugih nevladinih organizacija.

 

 

Obuke su se održale u Sarajevu 17.juna i Tuzli 24. juna 2016.godine . Obuke su se fokusirale na način prepoznavanja i pravovremenog reagovanja na pojave govora mržnje i zloupotrebe internet prostora. Obuke su se realizovale u sklopu projekta "Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice".

GALERIJA
1/4

Više informacija na Facebook stranici projekta: Zajedno protiv mržnje na internetu

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017