HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Bilten sadrži informacije o realizovanim aktivnostima u okviru projekta "Zajedno protiv širenja mržnje na internetu – lokalne zajednice sigurne zajednice".

Aktivnosti projekta realizovane su u toku 2016. godine od strane Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj i Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo.

Ovdje možete u PDF formatu preuzeti  bilten. BILTEN

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co