HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U okviru projekta "Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije" Helsinški odbor za ljudska prava je organizovao prvi dvodnevni sastanak Radne grupe 12. i 13. maja u "Semberskom salašu".

 

Na sastanku se definisao Lokalni akcioni plan u saradnji sa predstavnicima iz Centra za pružanje besplatne pomoći, Centra za socijalni rad, Inspektoratom rada, Fondacijom "Lara", Udruženju građana "Stop mobbing", Udruženjem građana DRIP.

Svrha Lokalnog akcionog plana jeste da identificira niz mjera, prvenstveno na lokalnom nivou, kako bi u značajnoj mjeri doprinijele zaštiti prava trudnica i porodilja, te smanjenju diskriminacije žene u reproduktivnoj dobi. Predložene mjere iz ovog akcionog plana predviđaju i povećanu saradnju između institucija, koje su uključene u proces izrade Plana, ali i drugih relevantnih aktera.

Ciljevi Lokalnog akcionog plana su: 

  • podizanje svijesti poslodavca i edukacija o pravima i procedurama u slučajevima kada među zaposlenima imaju trudnicu i/ili porodilju
  • ohrabrivanje trudnica i porodilja da prijave nepravilnosti, diskriminaciju i kršenje zakona
  • podizanje svijesti javnosti
  • društvena odgovornost, borba protiv bijele kuge

GALERIJA
1/3

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co