HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Idealno društvo, koje štiti svoje najmlađe i najranjivije članove/ice zajednice, jasno se opredjeljuje za punu i djelotvornu zaštitu majke, omogućavajući joj bezbrižnu i zaštićenu trudnoću, te dovoljno vremena da se oporavi od poroda i provede vrijeme sa novim članom porodice. Idealno društvo to čini. Realnost, kao i u mnogim drugim slučajevima, izgleda sasvim suprotno, pa je tako i realnost u Republici Srpskoj samo deklarativna ali ne i stvarna zaštita majke. 

Helsinški odbor za ljudska prava u RS-u je pokrenuo  projekat “Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije”. Cilj projekta je da doprinese unapređenju sistema zaštite od diskriminacije kroz dosljedno provođenje Zakona o zabrani od diskriminacije u BIH, sa posebnim osvrtom na zaštitu trudnica i porodilja.  Projekat će trajati u periodu od 22. decembra 2015. do 22. novembra 2016.

U projekat su uključeni Centri za pružanje besplatne pravne pomoći, Centar za socijalni rad i Inspektorat rada iz četiri grada iz Republike Srpske (Banja Luka, Bijeljina, Trebinje, Istočno Sarajevo) kao i Udruženje građana „Stop mobbing“ iz Trebinja, Fondacija „Lara“ iz Bijeljine i Udruženje građana „DRIP“ iz Banja Luke.

{youtube}QrkxLvTSpsY{/youtube}

Projekat se realizuje u sklopu drugog ciklusa grantova Koalicije civilnog društva u borbi protiv diskriminacije “Jednakost za sve” pod pokroviteljstvom USAID-a.

Briga za bebe počinje brigom za majku!

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co