HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Znanje bez korupcije

16.07.2013. | 09:21
S ciljem jačanja kapaciteta obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i smanjenju korupcije na visokoškolskim ustanovama, Helsinški odbor za ljudska...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017