HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Otvori oči, ovo je i tvoja prošlost

16.07.2013. | 09:05
U okviru programa „Edukacija za ljudska prava i aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu, koji je podržan od strane Norveškog ministarstva inostran...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017