HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Udruženje građana „DON“ iz Prijedora, u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u RS i ostalim partnerskim organizacijama, realizuje projekat „Građaani u procesu izbora“.

Cilj projekta je da vrati povjerenje građana u izborni proces i unaprijedi njihovu sposobnost da izaberu najbolje kandidate za predstavnike lokalnih vlasti na osnovu njihovih predizbornih aktivnosti i obećanja.

Tokom provođenja projekta, u loklanim zajednicama u Bosni i Hercegovini, planirane su sljedeće aktivnosti:

  • forumi kandidata za načelnike/gradonačelnike opština/gradova, 
  • javne tribine kandidata za odbornike/vijećnike u skupštinama opština/gradova, 
  • uspostavljanje neformalne mreže nevladinih organizacija za praćenje predizbornog/izbornog procesa,
  • angažovanje posmatrača koji će pratiti izbore, izrada publikacije predizbornih obećanja. 

Ciljne grupe projekta su mladi i žene. 

Realizaciju projekta podržava organizacija Centri civilnih inicijativa.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co