HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Tranziciona pravda na Univerzitetima

16.07.2013. | 08:40
„Tranzicijska pravda na Univerzitetima” je trogodišnji projekat, čija je realizacija pokrenuta 2011. godine. Cilj ovog projekta je da stvori pr...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017