HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Edukacija za ljudska prava i aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu

16.07.2013. | 09:10
Regionalni program Edukacija za ljudska prava i aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu je program edukacije za ljudska prava i mir, koji se odvija na...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017