HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U okviru projekta "Građanska misija obrazovanja" u periodu od 24-27.aprila 2018. godine  održana je treća studijska posjeta Republici Crnoj Gori.

nike dunk high black leather chair for sale | Air Jordan Release Dates Calendar

 

Tokom posjete, predstavnici projektnog savjetodavnog odbora kojeg čine predstavnici kantonalnih i entitetskih ministarstava obrazovanja u BiH upoznali su se sa izazovima kroz koje je Crna Gora  prolazila u prethodnom periodu po pitanju mirovnog obrazovanja, te kako njihovo iskustvo može doprinijeti poboljšanju i unaprijeđenju obrazovnog sistema u zemljama regiona.Održani su sastanci u Ministarstvu prosvjete Crne Gore te u Zavodu za školstvo.

Ujedno, održani su sastanci i sa ekspertnim organizacijama civilnog društva koje u ovoj oblasti uspješno rade dugi niz godina i sa kojima je moguće ostvariti efikasnu saradnju u budućnosti.  Sastanci su održani sa predstavnicima Centra za građansko obrazovanje,Centra za razvoj nevladinih organizacija,Pedagoškog centra te sa NVO Juventas. Predstavnici navedenih organizacija pričali su o svojim iskustvima u radu i izazovima sa kojima se susreću kada je u pitanju građansko vaspitanje u Crnoj Gori.

Studijske posjete ovakvog tipa i razmjena iskustava značajno doprinose izgradnji kapaciteta kako institucija, tako i nevladinih organizacija, te kreiranju pozitivnih i korisnih modela saradnje ovih aktera u polju obrazovanja.

GALERIJA
1/6
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co