HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U sklopu projekta "Građanska misija obrazovanja", uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u zajedničkoj koordinaciji, Helsinški odbor za ljudska prava i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a, realizovali su, protekle sedmice, trodnevnu obuku za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola sa područja regije Podrinje.

 

Running Sneakers Store | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp

Cilj obuke bio je usmjeren na jačanje sposobnosti i vještina nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama za razumijevanje i primjenu mirovnih sadržaja i različitih inovativnih i multiperspektivnih pristupa miru u radu sa mladima, a u cilju osnaživanja mladih ljudi da djeluju i razmišljaju otvoreno i kritički i postanu društveni zagovarači mira.

GALERIJA
1/5
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co