HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Trodnevna obuka za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola, u okviru projekta "Građanska misija obrazovanja", koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, realizovana je u Grand Hotelu "Posavina", na području bosanskohercegovačke regije Posavina, u periodu od 11. do 14. februara 2019. godine.

Obuka o korištenju savremenih metoda u podučavanju mladih o osjetljivim temama, obrazovnom paketu za podučavanje mladih o ljudskim pravima, interkulturalnom dijalogu i suočavanju sa prošlošću u formalnom i neformalnom obrazovanju, okupila je na jednom mjestu 30 nastavnika i profesora sa ovog područja, kako bi, kroz zajedničku interakciju i razmjenu iskustava, došli do zaključaka koji se mogu na dugoročnijem planu pretvoriti u održive inicijative u pravcu osnaživanja mladih da promišljaju i djeluju otvoreno i kritički.

Na samom početku obuke, učesnici obuke sa područja ove regije predočili su da nastavni plan i program koji se primjenjuje na području Brčko Distrikta i Županije Posavske, nažalost, ne ostavlja prostora i mogućnosti za nastavni rad sa učenicima kad je u pitanju oblast mirovnog obrazovanja i izgradnje mira u BiH u pitanju. Naglašeno je da je nedopustivo da se u školama, bez konsultacije sa samim roditeljima i učenicima, uvode u nastavu vjerski predmeti, te da pritom broj tih časova bude veći od broja časova istorije, geografije, a u nekim slučajevima čak i od broja časova nekog od jezika.

Takođe, naglašeno je da je, u takvim uslovima, nemoguće pristupiti učenicima inovativnim participativnim metodama rada, te da to, generalno, predstavlja veliki problem uopšte za obrazovanje mladih, a potom i za njihov budući angažman u procesu izgradnje mira.

Svi prisutni su se usaglasili da su mladi kao grupa ključni faktor u pokretanju pozitivnih promjena za budućnost, ali da su neophodni dodatni napori, kako tokom nastavnih, tako i tokom vannastavnih aktivnosti, kako bi se mladi podstakli da uzmu svoje učešće u izgradnji istinskog demokratskog društva u kome se poštuju demokratske vrijednosti i principi.

Nadležne institucije na kantonalnom, entiteskom, ali i centralnom nivou moraju se fokusirati jasno formulisanje nastavnih planova i programa sa pratećim sadržajima, te izvršiti korekciju nastavnog plana i programa u skladu sa tehnološkim napretkom.

Takođe, učesnici naglasili da bi se jednako trebalo posvetiti i temama indoktrinacije mladih od strane medija i pojedinaca, imajući na umu koliki to uticaj danas ima na cjelokupno stanovništvo, a naročito na one koji su u prelaznim životnim fazama, misleći na mlade, kojima je potrebna podrška i podsticaj da oni budu ti koji će kreirati bolju budućnost za generacije koje dolaze.

GALERIJA
1/12
latest Running | New Balance 991 Footwear
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co