HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (HCRS) i Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR)  organizovali su 20. juna 2014. godine, u Hotelu „Zlatiborska noć“ u Užicu, završnu konferenciju pod nazivom „Da li zaista slušate što vam govorimo?“, gdje su učesnici imali prilike da razmjene iskustva u radu sa mladima, te dobiju više informacija o postignutim rezultatima projekta „Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“.

Vanesa Belkić, izvršna direktorka Centar za ravnomerni regionalni razvoj, učesnicima konferencije je predstavila rezultate, koje su partnerske organizacije postigle tokom 13 mjeseci sprovođenja projekta u kome je učestvovalo 16 Kancelarija/Komisija za mlade sa obje strane granice i 64  učenika iz 16 srednjih škola u BiH i Srbiji. Ključne aktivnosti na projektu obuhvatale su: istraživanje o sprovođenju omladinskih politika na lokalnom nivou u pograničnom regionu Srbija-BiH, upoznavanje nadležnih institucija, medija, stručne i šire javnosti sa rezultatima sprovedenog istraživanjaodržavanje četiri seminara za ukupno 64 srednjoškolca sa ciljem njihovog aktivnog uključivanja u rešavanje problema mladih na lokalu, osmišljavanje i sprovođenje volonterskih akcija mladih u opštinama iz kojih dolaze.

Učesnici konferencije u Užicu imali su priliku da se upoznaju sa primjerima dobre prakse u radu sa mladima na lokalnom nivou, zahvaljujući prezentacijama koordinatora za mlade iz Prijepolja, Sremske Mitrovice i Bijeljine. U završnom dijelu konferencije učesnicima su predstavljene najuspešnije akcije koje su mladi iz Čajetine, Stare Pazove, Bijeljine i Foče realizovane kroz projekat u svojim lokalnim zajednicama. Učeninici srednjih škola iz Bijeljine i Stare Pazove, ujedno, su najavili humanitarni koncert, koji će zajednički organizovati početkom avgusta 2014. godine u Bijeljini sa ciljem da se prikupi pomoć za stanovništvo ugroženo u poplavama u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Projekat finasira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-BiH.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co