HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

 

Povodom nedavne odluke Evropske unije da Bosnu i Hercegovinu isključi iz raspodjele predpristupne pomoći za države zapadnog Balkana – IPA2, zbog kašnjenja u sprovođenju reformi i uspostavljanju jedinstvenog mehanizma koordinacije za raspolaganje sredstvima, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj poziva vlasti u BiH da što prije ispune preuzete obaveze u okviru peocesa evropskih integracija.

 

Veoma smo zabrinuti ovom odlukom Evropske unije, jer su sredstva iz predpristupnih fondova, u iznosu 11 milijardi evra za period 2014 – 2020. godina, prvenstveno namjenjena za reformu javne uprave, jačanje vladavine prava, podsticaj ekonomskom razvoju i jačanju konkurentnosti, te jačanju saradnje među državama u regionu, što je više nego neophodno i za BiH. Ovom prilikom podsjećamo vlasti i javnost da je BiH, već ranije, uskraćeno 45 miliona evra planiranih sredstava iz Instrumenta za predpristupnu pomoć – IPA1, jer nije postignut dogovor o sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci.

Smatramo da će ova odluka Evropske unije imati dalekosežne posljedice na sprovođenje započetih reformi u BiH sa ciljem uspostavljanja stabilne i demokratske države, te dodatno usporiti ionako mali napredak BiH u procesu evropskih integracija. Imajući u vidu da će odluka Evropske unije, o uskraćivanju sredstava iz predpristupnih fondova, imati ozbiljne posljedice za BiH, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj poziva građane da na predstojećim izborima dobro razmisle kome će dati svoju podršku. 

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co