HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U radu Okruglog stola sudjelovali su predstavnici udruga žrtava ratnih zločina, lokalnih institucija vlasti, kao i nevladinih organizacija sa područja Kladnja, Živinica, Olova i Zavidovića.

Predstavnik Tužilaštva BiH, rukovoditelj Odjela za odnose s javnošću, Boris Grubešić, govorio je o povijesti, nastanku, unutrašnjem ustroju institucije, kao i rezultatima koje je ostvarilo Tužilaštvo BiH, te rezultatima u ovoj godini, koji su najbolji u povijesti ove institucije.

U lokalnim zajednicama, koje su vrlo zainteresirane za uspostavu vladavine prava, ove aktivnosti realiziraju se kako bi građanima u svim krajevima BiH, predstavile informacije koje su bitne radi boljeg razumijevanja rada pravosudnih institucija i agencija za provođenje zakona.

Grđanima je pojašnjeno da su oni partneri agencija za provođenje zakona u procesu uspostave vladavine prava, te na koji način mogu imati aktivnu ulogu u ovom procesu, kao građani u ulozi svjedoka, oštećenih ili osoba koje prijavljuju krivična djela.

Sudionicima ovog skupa, prezentovana je složenost rada na predmetima ratnih zločina, kao i predmetima organiziranog kriminala, te potreba saradnje lokalne zajednice sa pravosudnim institucijama.

Istovremeno, ovaj skup bio je je prilika, da predstavnici lokalne zajednice, iz svih društvenih struktura, postave pitanja ili iznesu svoja zapažanja u vezi s radom pravosudnih institucija na razini BiH.

 

GALERIJA
1/3Predstavnici Tužilaštva BiH, rado se odazivaju pozivima da se susretnu sa predstavnicima lokalnih zajednica u svim krajevima BiH, kako bi ih mogli upoznati sa aktuelnim aktivnostima koje se provode na jačanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini, radi stvaranja što sigurnijeg okruženja za život svih građana BiH.

Aktivnosti u lokalnim zajednicama, provode se u okviru projekta koji implementira Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co