HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Profesori/ce i učenici/e iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Češke, Njemačke i Francuske, u periodu 27. februar – 7. mart 2015, boravili/e su u gradu Kutans (Coutances), gdje su učestvovali/e na međunarodnoj konferenciji posvećenoj memorijalizaciji i kulturi sjećanja na događaje iz prošlosti, koju je organizovalo udruženje "Sentiers de la Mémoire" iz Francuske.Učesnici/e konferencije iz sedam evropskih država imali su prilike da razgovaraju o progonima i stradanju Jevreja u Evropi tokom Drugog svjetskog rata, kao i zločinima počinjenim u Jermeniji, Ruandi i Bosni i Hercegovini. Prezentacije su bile upotpunjene dokumentarnim filmovima i pozorišnim predstavama, koje su pratile teme predstavljene tokom konferencije. Osim toga, profesori/ce i učenici/e su posjetili/e istorijski muzej u Kanu (Caen), posvećen događajima u Drugom svjetskom ratu, kao i mjesta iskrcavanja saveznika na obali Normandije u junu 1944. godine, tokom operacije savezničkih trupa, poznate pod nazivom „Dan-D“ ili „Overlord“.

GALERIJA
1/12


Poseban dio konferencije bio je posvećen predstavljanju projekata učenika/ca iz svih sedam država, koje su pripremali zajedno sa svojim profesorima/cama na temu memorijalizacije i kulture sjećanja na događaje iz prošlosti. Učenici/e srednjih škola iz Foče i Sanskog Mosta, koji/e su uključeni/e u realizaciju projekta „Obrazovanje za mir“, predstavili/e su samostalne aktivnosti realizovane kroz ovaj projekat u svojim lokalnim zajednicama. Predstavnice Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj predstavilie su učesnicima/cama konferencije postignute rezultate tokom dosadašnje realizacije projekta, kao i ostvareni napredak u vezi sa kreiranjem odgovarajućeg modela i literature za podučavanje mladih o događajima iz nedavne prošlosti u Bosni i Hercegovini.

Projekat „Obrazovanje za mir“ realizuje Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co