HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, realizovao Konferenciju pod nazivom „Kako unaprijediti sistem odbrane po službenoj dužnosti“ u periodu od 1 do 2. juna 2016. godine u Bijeljini. 

Tokom konferencije prezentovan je policy document koji sadrži pregled osnovnih preporuka za unapređenje i uspostavljanje transparentnog sistema odbrane po službenoj dužnosti u oblastima imenovanja, plaćanja i kompetencija advokata po službenoj dužnosti, koji predstavlja rezultat sprovedenog istraživanja u region.

Izuzetan doprinos u procesu izrade policy documenta I učešća u realizaciji Konferencije dali su predsjednik Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva pravde u BiH, kao i predstavnici pravosudnih institucija kao i advokati koji svojim doprinosom i radom utiču na jačanje i unapređenje sistema odbrane po službenoj dužnosti. 

Konferencija je realizovan uz podršku American Bar Association Rule of Low Initiative kao i u saradnji sa partnerskim organizacijama u Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Kosovu“.

GALERIJA
1/6

 

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co