HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Sastanak Radne grupe, u okviru projekta „Zajedno protiv korupcije“, održan je 23. januara 2013. godine u prostorijama Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj sa ciljem razrade plana za sprečavanje korupcije u Opštoj bolnici „Sveti vračevi“ u Bijeljini.

Sastanku su prisustvovali: Vesna Kojić i Snežana Đukić (pravnici u bijeljinskoj bolnici), Aleksandar Mlađenović (stručni saradnik u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini), Milorad Jović (Udruženje amputiraca u Bijeljini), Darko Kovrlija (inspektor Centra javne bezbijednosti u Bijeljini), te Mirjana Trifković i Jelena Zekić (predstavnice Helsinškog odbora RS). 
Tokom sastanka učesnici su razmatrali nacrt „Akcionog plana“ za borbu protiv korupcije u bijeljinskoj bolnici, strateške ciljeve i aktivnosti, kroz koje će se definisani ciljevi ostvariti. Učesnici su, takođe, utvrdili da je optimalan period za realizaciju predviđenih aktivnosti dvije godine. 

Projekat “Zajedno protiv korupcije” realizuje Helsinški odbor za ljudska prava u RS uz finansijsku podršku organizacije Centri civilnih inicijativa (CCI).

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co