HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Skupština opštine Foča

N/r predsjedniku Skupštine opštine Foča

gdin Radojica MlađenovićPredmet: pismo podrše Građanskoj inicijativi „Jer Me Se Tiče“

 

Bijeljina, 6. novembar 2013. godine 

Poštovani gdine Mlađenoviću,

Aktivisti i aktivistice Građanske inicijative „Jer Me Se Tiče“ postavili su 25.oktobra 2013. godine na lokalitetu Sportske dvorane „Partizan“ u Foči memorijalnu ploču u znak sjećanja na žrtve zločina, koji su počinjeni u tom gradu u periodu 1992-1995. godine. Sinhronizovana akcija postavljanja memorijalnih ploča odvijala se, osim Foče, u Konjicu i Bugojnu. Narednog dana, Komunalna policija opštine Foča je odstranila postavljenju memorijalnu ploču uz obrazloženje da za postavljanje ploče nisu pribavljena sva neophodna odobrenja i saglasnosti opštinske administracije.

Dana 5. novembra 2013. godine,  aktivisti i aktivistice gore pomenute građanske incijative su od Komunalne policije opštine Foča preuzele otklonjenju mamorijalnu ploču, te od opštinske administracije zatražile izdavanje dozvole za postavljanje iste na lokalitetu sportske dvorane „Partizan“. Zbog birokratskih prepreka i šturog praćenja procedura i pravilnika, Građanska inicijativa „Jer Me Se Tiče“, koja okuplja veći broj građana i građanki iz cijele BiH i kao takva nije formalno registrovana kao udruženje, nije u mogućnosti podnijeti formalni zahtjev. U skladu sa tim, obraćamo se Skupštini opštine Foča sa molbom da se zahtjev ove inicijative razmotri na sljedećem skupštinskom zasjedanju, te da se objektivno sagledaju motivi, sadržaji i ciljevi postavljanja memorijalne ploče, čija korist je neupitna za procese demokratizacije i pomirenja kako u Foči tako i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.

Hesinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj podržava aktivnosti Građanske inicijative „Jer Me Se Tiče“, koje su usmjerene na stvaranje pravednijeg i humanijeg bosansko-hercegovačkog društva. Očekujemo od odbornika Skupštine opštine Foča da profesionalno sagledaju molbu pomenute građanske inicijative, te prepoznavši važnost ove građanske inicijative i za opštinu Foča, izdaju saglasnost za postavljanje memorijalne ploče, koja, bez vrijeđanja i politizacija odaje počast nevino stradalim civilima iz perioda 1992-1995.

Helsinški odbor za ljudska prava u RS, kao i druge organizacije građanskog društva iz BiH i inostranstva podržavaju nastojana Građanske inicijative „Jer Me Se Tiče“, da se nepristrasnim, depolitiziranim i humanističkim pristupom ostvari pravo na memorijalizaciju, pa će i ubuduće pažljivo pratiti dešavanja u vezi sa tim.

S poštovanjem i u ime Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj

Branko Todorović, izvršni direktor

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co