HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Povodom odluke Suda BiH, kojom se prihvataju presude Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, te puštanja na slobodu deset lica osuđenih za ratne zločine i genocid, Helsinški odbor za ljudska prava u RS poziva vlast u BiH, predstavnike pravosuđa i međunarodne zajednice u BiH, kao i sve druge koji su 10 godina kršili  osnovne pravne principe, da preuzmu punu odgovornost.

Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u RS, svih ovih godina su ukazivali na neprihvatljivost pravosudne prakse, da se optuženim za ratne zločine, počinjene u periodu 1992 – 1996. godine, sudi po Krivičnom zakonu BiH iz 2003. godine. Time je pravna utemeljenost procesuiranja ratnih zločina i izrečenih presuda dovedena u pitanje, a posljedice toga su potpuno neprihvatljive veoma bolne za žrtve.

Posebno je zabrinjavajuće, da su pojedinci u pravosuđu, zakonodavnim tijelima BiH i dijelovima međunarodne zajednice angažovane u BiH, uporno insistirali na primjeni Krivičnog zakona iz 2003. godine, iako su znali, da to predstavlja kršenje osnovnih pravnih principa i ljudskih prava optuženih lica.

Pozivamo vlast u BiH, predstavnike pravosuđa i međunarodne zajednice da preuzmu punu odgovornost za grube propuste, koji će nanijeti dalekosežnu štetu procesuiranju ratnih zločina u BiH, a mogu rezultirati čak i time, da počinioci najtežih oblika  kršenja humanitarnog prava ostanu nekažnjeni.

Služba za informisanje

Helsinški odbor za ljudska prava u RS

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co