HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz podršku Ministarstva inostranih poslova Švajcarske započeo je realizaciju projekta „Novi društveni kapital – izgradnja domaćih kapaciteta za tranzicionu pravdu“ koji predstavlja nadogradnju iskustava i primjera dobre prakse stečene tokom realizacije projekta „Tranziciona pravda na Univerzitetima“.  Svrha projekta je da da stvori preduslove za uključivanje sadržaja o tranzicijskoj pravdi u zvanične predmete na pet Univerziteta u Bosni i Hercegovini te osnaži domaće kadrove i ekspertize u oblasti tranzicijske pravde.

Sastanak profesora sa pet Univerziteta u BiH i profesora iz Švajcarske biće održan u periodu 28 – 30. novembra 2013. godine u Hotelu „Hollywood“ u Sarajevu (Ilidža). Cilj sastanka je razmjena iskustava, metodologije i metoda nastave, kao i mogućnostima uvođenja Tranzicione pravde na Univerzitete, ali i da se dobiju nove ideje za rad sa studentima kao budućim donosiocima odluka u BiH.

Pozivamo Vas da propratite ovaj događaj i da na taj način upoznate javnost sa važnošću ovog projekta.

Za sve dodatne informacije možete nas dobiti na 065/604-962 – Aleksandra Letić i 065/258-814 – Mirjana Trifković.

Služba za informisanje

Helsinški odbor u RS

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co