HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (HCRS) i Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) organizuju seminar za 32 učenika/ce srednjih škola u prekograničnoj regiji Bosne i Hercegovine i Srbije u periodu 6 - 9. februara/veljače 2014. godine u Pansionu „Misirlije“ u Srebrenici sa ciljem da se osnaže kapaciteti mladih za identifikaciju problema i njihovo aktivno rješavanje u lokalnim zajednicama.

Tokom seminara, koji će biti realizovan u okviru projekta „Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“, srednjoškolci iz Srebrenice, Foče, Višegrada, Goražda, Prijepolja, Nove Varoši, Čajetine i Užica će razgovarati o ljudskim pravima, pravima nacionalnih manjina i mehanizmima za njihovu zaštitu, konceptima interkulturalizma i multikulturalizma, stereotipima i predrasudama, te nenasilnoj komunikaciji i mirnom rješavanju konflikta.

Nakon završetka seminara u Srebrenici ova grupa srednjoškolaca putuje na Zlatibor krajem februara/veljače 2014. godine, gdje će učiti o aktivizmu mladih, te kreirati akcione planove za rješavanje najvažnijih problema ove populacije u lokalnoj zajednici. Planovi pod nazivom „Naše pravo – vaša obaveza“ će biti realizovani u saradnji sa Komisijama/Kancelariama za mlade i vlastima u lokalnim zajednicama.

Projekat finasira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-BiH. Projekat realizuju Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (Bijeljina) i Centar za ravnimerni regionalni razvoj (Beograd). Ukupna vrijednost projekta je 89.440, 95 evra. 

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co