HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Partnerske organizacije – Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iCentar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR, u periodu 6-9.  februara 2014.godine  u  Pansionu  „Misirlije“  u  Srebrenici,  organizovale  su  seminar  za  32srednjoškolca, iz osam pograničnih opština i gradova u Bosni Hercegovini i Srbiji.

Tokom  seminara,  koji  je realizovan  u  okviru  projekta  „Mladi-najznačajnijapokretačka  snaga  našeg regiona“,  srednjoškolci  iz  Srebrenice,  Foče,  Višegrada,Goražda,  Prijepolja,  Nove  Varoši,  Čajetine  i  Užica  su  razgovarali o  ljudskimpravima,  pravima  nacionalnih  manjina  i  mehanizmima  za  njihovu  zaštitu,konceptima interkulturalizma i multikulturalizma, stereotipima i predrasudama, tenenasilnoj komunikaciji i mirnom rješavanju konflikta.

„Mi stalno govorimo kako su naši mladi pasivni i nezainteresovani za rješavanjeproblema  u  vezi  sa  mladima,  međutim  oni  na  vrlo  inovativne  načine  namapokazuju da to nije tako i da im mi trebamo samo pružiti priliku, kako bi uz našupomoć  pokušali  da  rješe  svoje  probleme“,  istakla  je  Mirjana  Trifković  iz Helsinškog odbora za ljudska prava u RS.

Nakon  završetka  seminara  u  Srebrenici  ova  grupa  srednjoškolaca  putuje  naZlatibor u martu 2014. godine, gdje će učiti o aktivizmu mladih, te kreirati akcioneplanove za rješavanje najvažnijih problema ove populacije u lokalnoj zajednici.Planovi pod nazivom „Naše pravo – vaša obaveza“ će biti realizovani u saradnji sa Komisijama/Kancelarijama za mlade i vlastima u lokalnim zajednicama.

Rezultati istraživanja koje je sprovedeno na početku ovog projekta su pokazali damladi  u  Bosni  i  Hercegovini  i  Srbiji imaju  potpuno  identično  mišljenje  oproblemima  sa  kojima  se  svakodnevno  susreću.  Srednjoškolci  su  izdvojili trinajvažnija problema: loš obrazovni sitem, siromaštvo i nezaposlenost.Sredstva  za  realizaciju  projekta  obezbjedila  je Evropska  unija  u  okviru  IPA Programa prekogranične saradnje Srbija - BiH.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co