HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj započeo je realizaciju „Škole solidarnosti 2“, koja će trajati od 10-15.03.2014. godine u hotelu „Drina“ u Bijeljini. „Škola solidarnosti 2“ dio je projekta „Otvori oči, ovo je tvoja prošlost 2“, koji je podržan od strane Ambasade SAD-a u BiH, a predstavlja nastavak istoimenog projekta realizovanog tokom 2011. i 2012. godine. 16 srednjoškolaca/ki iz Srebrenice i Zvornika učestvovaće u ovom projektu zajedno sa njihovim delegiranim profesorima/icama. Učesnici/e škole učiće o tranzicionoj pravdi i ratnim dešavanjima u periodu od 1992-1995. godine na području Zvornika i Srebrenice, posjećivaće određena mjesta stradanja u ovim gradovima, te razgovarati sa osobama koje su svjedočile ovim događajima, i onima koji su učestvovali u procesuiranju ovih zločina. Sa njima će, pored trenera, raditi prethodno obučeni vršnjački edukatori.

 

Cilj škole je da podstakne i pruži podršku mladim ljudima iz Zvornika i Srebrenice u unaprijeđenju zajedničkog dijaloga baziranog na utvrđenim činjenicama iz nedavne prošlosti, sa fokusom na solidarnost, rezumijevanje i pomirenje, kao i ponovnu uspostavu povjerenja među različitim etničkim i nacionalnim grupama, a kroz inkluziju mladih generacija obučenih da budu pokretačka sanga za pozitivne promjene i pomirenje. 

Po završetku škole učesnici će realizovati mini kampanju „Briga me“, koja podrazumijeva organizovanje izložbe i prezentacije u svojim školama, kao i održavanje uličnih akcija u dva grada uključena u projekat. Ova aktivnost ima za cilj da informiše građane o projektu i njegovoj svrsi, te da se na taj način unaprijedi stanje mladih u BiH, ali i šire zajednice.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co