HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (HORS) i Centrom informativno-pravne pomoći (CIPP) Zvornik, kao pratnerske organizacije i članice Mreže pravde BiH, realizovale su seminar za unapređenje procesa izvještavanja tužilaštava u BiH, koji je održan 12. marta/ožujka 2014. godine u Hotelu ,,Hollywood“ u Sarajevu.

Tokom semnara, predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, predstavnici pet tužilaštava BiH (Federalno tužilaštvo Federacije BiH, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, Okružno tužilaštvo u Trebinju, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona), kao i predstavnici Udruženja tužilaca BiH, zajedno su radili na kreiranju standardizovne forme i strukture godišnjeg izvještaja, koji će biti prilagođen potrebama opšte i stručne javnosti.

Tokom seminara u Sarajevu, predstavljeni su rezultati analize efikasnosti primjene Standarda 4.2, koji se odnosi na redovno izvještavanje tužilaštva, kao i postignuti rezultati na unapređenju procesa izvještavanja tužilaštava u BiH. Analizu su sprovele partnerske organizacije – Helsinški odbor u RS i CIPP Zvornik u okviru projekta „Unapređenje kvaliteta izvještavanja tužilaštava putem godišnjih izvještaja, sa posebnim osvrtom na prilagođavanje izvještaja potrebama javnosti“, koju tehnički podržava USAID JSDP II.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co