HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj– CenTriR, u periodu 7-9. marta 2014. goidne, organizovali su na Zlatiboru seminar za učenike srednjih škola iz osam pograničnih opština i gradova u Bosni Hercegovini i Srbiji.  

Seminar na Zlatiboru održan je sa ciljem da se grupi od 32 učenika srednjih škola u BiH i Srbiji  omogući da prošire znanja i unaprijede vještine stečene tokom prvog seminara organizovanog u Srebrenici u okviru projekta “Mladi – najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“. Tokom prethodnog seminara u Srebrenici, učenici/ce srednjih škola iz Goražda, Foče, Višegrada, Srebrenice, Prijepolja, Nove Varoši, Čajetine i Užica  učili su o ljudskim pravima, pravima nacionalnih manjima i mehanizmima za njihovu zaštitu, konceptima interkulturalizma i multikulturalizma, stereotipima i predrasudama, te nenasilnoj komunikaciji i mirnom rješavanju sporova.

Tokom seminara u Srebrenici srednjoškoci su razgovarali su o omladinskoj politici, aktivizmu i volonterizmu, kako definisati probleme u lokalnoj zajednici, te kako pokrenuti druge na aktivizam. Posebna pažnja posvećena je pripremi lokalnih akcionih planova, uz podršku predavača i moderatora, koje će učesnici seminara impelmentirati u svojim lokalnim zajednicama tokom 2014. godine. Planovi kreirani na osnovu prethodno odabranih problema lokalne zajednice, će biti realizovani u saradnji sa Komisijama/Kancelarijama za mlade i vlastima u lokalnim zajednicama.

Sredstva za realizaciju projekta obezbjedila je Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija - BiH.

Ostatak fotografija sa seminara možete pogledati ovdje.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co