HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Pozivamo predstavnike vlasti i institucija, na svim nivoima u Republici Srpskoj, da se jedinstveno, bez političkih i stranačkih podjela, angažuju na brzom i snažnom pružanju neophodne pomoći stanovništvu stradalom u katastrofalnim poplavama.

Poražavajuće je i nedopustivo, da se u ovom, izuzetno teškom trenutku za građane poplavljenih područja, političari ne uzdržavaju od ispraznih dnevnih političkih obračuna, zloupotrebljavajući nastalu tešku situaciju u preidizbornu kampanju i jevtini politički marketing.

Takođe, neodgovorno je i neprofesionalno, što su se pojedini mediji u potpunosti stavili u funkciju jednostrane promocije pojedinih političkih lidera i stranaka i ciničnog političkog marketinga, zloupotrebljavajući tragediju koja nas je zadesila, pristrasnim i neobjektivnim izvještavanjem. 

U ovom trenutku, za Republiku Srpsku su od prvorazrednog značaja efikasne i funkcionalne institucije, sposobni i odgovorni političari, koji će sve raspoložive  potencijale usmjeriti  na saniranje ogromnih šteta i  normalizaciju života u Republici Srpskoj.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co