HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Učenici srednjih škola u pograničnoj regiji Srbija-Bosna i Hercegovina, koji su učestvovali na seminarima o omladinskom aktivizmu, realizovali su lokalne akcije sa ciljem rješavanja nekih od identifikovanih problema sa kojima se mladi svakodnevno suočavaju. Nakon završetka seminara, srednjoškolci su samostalno radili na sprovođenju omladinskih akcija u svojim lokalnim zajednicama, koje su osmišljene tokom seminara u Bijleljini, Rumi, Srebrenici i Zlatiboru. 

Mladi iz Bijeljine realizovali su lokalnu kaciju pod nazivom “Upoznajmo se!”. Cilj omladinske akcije bio je da se što veći broj mladih ljudi upozna sa odredbama Ustava BiH, pri čemu je posebna pažnja posvećena je ekološkim pitanjima u Ustavu. Osim toga, učenici srednjih škola u Bijeljini, koji su učestvovali na radionicama, imali su prilike da saznaju više o djelovanju omladinskih organizacija aktivnih na području Bijeljine, te dobiju informacije o omladinskim politikima i aktivizmu mladih u ovoj lokalnoj zajednici.

Humanitarni koncert Etno-sastava “Kimval” pod nazivom “Pruži ruku prijateljstva” održan je u Centru za kulturu i informisanje u Foči. Koncert je organizovan kao završni događaj u okviru humanitarne akcije za pružanje pomoći za dvije socijalno najugroženije porodice sa područja opštine Foča. Tokom jednočasovnog koncerta, Etno grupa “Kimval”, zajedno sa horom Bogoslovije u Foči, izvela je više različitih kompozicija iz svog repertoara. Humanitarnu akciju su pokrenuli učenici Srednjoškolskog centra u Foči.

Učenici Srednjoškolskog centra “Ivo Andrić” u Višrgradu realizovali su lokalnu akciju pod nazivom "Ne hvala, ja bih kondom!” sa ciljem da se poveća informisanost mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Tokom akcije, ukupno 45 učenika osnovnih i srednjih škola u Višegradu, uzrasta između 14 i 17 godina, upoznato je sa problemima sa kojima se adolescenti najčešće suočavaju, seksualno prenosivim bolestima i načinima za njihovo sprečavanje, te značajem upotrebe sredstava za kontracepciju.

Lokalne akcije realizovane u Bijeljini i Foči biće predstavljene na omladinskoj prekograničnoj konferenciji, koja će biti organizovana 19-20. juna 2014. godine u Užicu, koja je ujedno i završna aktivnost projekta “Mladi najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u BiH, kroz program prekogranične saradnje Srbijia –Bosna i Hercegovina, a realizuju ga partnerske organizacije – Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomeran regionalan razvoj - CenTriR.

Galeriju fotografija sa Akcija organozovanih u lokalnim zajednicama možete pogledati OVDJE.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co