HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U periodu od 12.05. do 17.05.2014. godine 40 učesnika/ca srednjih škola iz Prijedora, Sanskog Mosta i Bosanskog Petrovca učestvovali/e su na Drugoj putujućoj školi mira za regiju Krajina, u okviru projekta „Obrazovanje za mir“. Nakon uvodnog dijela programa, kroz koje je mladima predstavljen cilj projekta, realizovane i predstojeće aktivnosti, mladi su imali priliku da slušaju i aktivno učestvuju u predavanjima o konkretnim temama koje su podijeljene u četiri grupe: uvod u ljudska prava; interkulturalni dijalog; suočavanje s prošlošću i omladinski aktivizam (uloga mladih u procesima pomirenja).

Teme koje se obrađuju na putujućim školama mira imaju za cilj da povećaju znanja i vještine učenika o kršenju ljudskih prava za vrijeme rata u BiH, na osnovu utvrđenih činjenica i humanističkog pristupa tim događajima, kroz kombinovanje teorije o izgradnji mira i kazivanja istine onih koji su svjedočili ovim događajima. Projekat se realizuje u saradnji sa Norveškim helsinškim komitetom, a uz podršku Američke Agencije za međunarodni razvoj - USAID.

Predavanja tokom škole sastojala su se od prezentacija, teorijskih izlaganja kombinovanih sa praktičnim primjerima i radionicama, uključujući i radionice sa elementima teatra, te razgovore sa svjedocima vremena i posjete mjestima stradanja i memorijalizacije u Prijedoru i okolini.

Prema riječima polaznika/ca ove škole, njen najvažniji segment bila je mogućnost da posjete određena mjesta stradanja iz rata u BiH 1992-1995 na području regije Krajina, te da čuju iskustva onih koji su ovim događajima svjedočili, kao i da saznaju kako ti ljudi danas žive. 


FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co