HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Omladinska prekogranična konferencija pod nazivom “Da li zaista slušate, što vam govorimo?” biće održana 20. juna/lipnja 2014. godine u Hotelu “Zlatiborska noć” u Užicu sa početkom u 11.00 časova.

 

Tokom konferencije, koja je ujedno završni događaj na projektu "Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona", učesnicima će biti predstavljeni postignuti rezultati prilikom realizacije projekta, kao i dosadašnji rad  najuspešnijih Kancelarija/Komisije za mlade iz pogranične regije Srbija-Bosna i Hercegovina (Sremska Mitrovica, Prijepolje, Bijeljina, Goražde). Osim toga, učenici srednjih škola iz Bijeljine, Stare Pazove, Foče i Čajetine će predstaviti omladinske akcije, koje su realizovali tokom projekta sa ciljem rješavanja nekih od problema sa kojima se mladi svakodnevno suočavaju u lokalnim zajednicama.

Predviđeno je da na konferenciji učestvuju predstavnici ministarstva nadležnih za pitanja mladih, predstavnici omladinskih organizacija, predstavnici lokalne zajednice, predstavnici lokalnih tijela zaduženih za unapređenje položaja mladih, te predstavnici medija.

Realizaciju projekta "Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona", finansira Evropska unija kroz Program prekogranične sardnje Srbija – BiH, a sprovode ga partnerske organizacije CenTriR i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co