HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Doprinos organizacija civilnog društva u unapređenju položaja ljudi koji boluju od rijetkih bolesti

29.09.2014. | 11:08
Posljednjih sedmica internet je prepun video klipova gdje poznate i manje poznate osobe iz cijelog svijeta na svoje glave sasipaju ledeno hladnu vod...
23.07.2014. | 10:08
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj partner je na projektu “Doprinos organizacija civilnog društva u unapređenju položaja lju...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017