HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Moj zavičaj kroz vrijeme

18.12.2015. | 06:18
Na osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva BiH i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (UN), kao i prepoznate potrebe za stvaranjem prostora ...
11.12.2015. | 10:01
U sklopu Human Rights Festivala (kino Europa, dvorana Muller, Zagreb) otvorena je 9.12.2015. godine izložba pod nazivom „Naši zavičaji kroz vri...
24.08.2015. | 08:16
Projekat “Moj zavičaj kroz vrijeme“ će, kroz uključivanje 24 profesora/ice istorije iz osam srednjih škola u BiH i Hrvatskoj i njihovih 240 u...
04.12.2015. | 13:05
Izložba po nazivom  „Mjesta sjećanja kao mjesta susreta- moj zavičaj kroz vrijeme“ je postavljena 1.12.2015. godine u galeriji „Mak“ u M...
01.07.2015. | 12:03
Na osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva BiH i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (UN), kao i prepoznate potrebe za stvaranjem prostora ...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co