HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Živi gradovi

08.08.2016. | 12:03
Film implementiran od strane Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, uz podršku Ambasade SAD u BiH.      ...
22.07.2016. | 11:26
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz podršku Ambasade SAD u BiH je tokom 2015. godine pokrenuo je projekat “Živi gradovi...
31.05.2016. | 12:32
  Više informacija na Facebook stranici projekta "Živi gradovi/Living Cities".    GALERIJA 1/11...
13.06.2016. | 11:56
Predstavljanje projekta "Živi gradovi" na sajmu grantija Ambasade SAD u BIH, 11.06.2016. godine. GALERIJA 1/5...
20.04.2016. | 12:08
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je nevladina, nestranačka, neprofitabilna organizacija koja se od svog osnivanja bavi zaštit...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017