HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Unapređenje kvaliteta izvještavanja tužilaštava

01.11.2013. | 13:35
Naziv projekta  „Unapređenje kvaliteta izvještavanja tužilaštava“ Sažetak  Jačanje efikasnosti pravosuđa jedan je od prioriteta u proc...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017